background

Επιπολασμός ΗΚΓκων ανωμαλιών σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Μελέτη κοόρτης στο σύστημα φροντίδας Hoorne

Journal of Diabetes and its Complications, 2/2021, doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2020.107810

 1. Λίγα είναι γνωστά για τον επιπολασμό των ΗΚΓκων ανωμαλιών σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2(ΣΔτ2).
 2. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν δεδομένα κοόρτης του συστήματος φροντίδας διαβήτη Hoorne. Ο επιπολασμός υπολογίσθηκε για ένα πληθυσμό 8068 ατόμων με ΣΔτ2.
 3. Στο ΗΚΓ ηρεμίας το 1/3 του συνολικού πληθυσμού είχε ΗΚΓκές ανωμαλίες (29,1%). Ο επιπολασμός σχετιζόταν με κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως η μεγαλύτερη ηλικία, το ανδρικό φύλο, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.
 4. Οι ΗΚΓκές ανωμαλίες που παρατηρούνται σε ηρεμία, μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο καρδιαγγειακής νόσου σε άτομα με ΣΔτ2.

Συσχέτιση μεταξύ διαβήτη και αιματολογικών κακοηθειών: μια μελέτη με βάση τον πληθυσμό.

Diabetologia 64, 540-551, 6/1/2021, doi.org/ 10.1007/s00125-020-05338-7

 1. Δεν υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα για τη συσχέτιση του διαβήτη με αιματολογικές κακοήθειες. Οι συγγραφείς αξιολόγησαν τον κίνδυνο εμφάνισης αιματολογικών κακοηθειών και της επακόλουθης θνησιμότητας σε άτομα με διαβήτη σε σύγκριση με άτομα χωρίς διαβήτη.
 2. Έγινε μια μελέτη παρατήρησης με βάση τον πληθυσμό χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης από το Οντάριο του Καναδά. Όλοι οι κάτοικοι του Οντάριο ηλικίας 30 ετών και άνω χωρίς καρκίνο και διαβήτη μεταξύ 1-1-1996 και 31-12-2015 ήταν επιλέξιμοι για ένταξη. Χρησιμοποιώντας αναλύσεις παλινδρόμησης Cox, έγινε διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ διαβήτη και του κινδύνου και της θνησιμότητας των αιματολογικών κακοηθειών (λευχαιμία, λέμφωμα, πολλαπλό μυέλωμα).
 3. Έγινε εντοπισμός 1.003.276 ατόμων με διαβήτη και έγινε σύγκριση με 2.006.552 άτομα χωρίς διαβήτη με παρόμοια ηλικία και φύλο.
 4. Σε σύγκριση με άτομα χωρίς διαβήτη, τα άτομα με διαβήτη είχαν μέτριο αλλά σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αιματολογικής κακοήθειας (προσαρμοσμένο HR 1,10 [95% CI 1,08, 1,12] p<0,0001. Η συσχέτιση αυτή παρέμεινε σε όλες τις χρονικές περιόδους από τη διάγνωση του διαβήτη.
 5. Μεταξύ εκείνων με αιματολογικές κακοήθειες, ο διαβήτης συσχετίστηκε με υψηλότερη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες (HR 1,36 [95% CI 1,31 , 1,41] p<0,0001) σε σύγκριση με τον διαβήτη, καθώς και θνησιμότητα ανάλογα με την αιτία.
 6. Συμπερασματικά ο διαβήτης σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο αιματολογικών κακοηθειών και αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου θνησιμότητας από όλες τις αιτίες.

Χαρακτηριστικά και θνησιμότητα που σχετίζονται με διαβητική κετοξέωση μεταξύ των ασθενών των ΗΠΑ που νοσηλεύονται με ή χωρίς COVID-19.

JAMA NETwOpen 2021,4(3):e211091.doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.1091

 1. Η διαβητική κετοξέωση (DKA) είναι μια απειλητική για τη ζωή, οξεία επιπλοκή του διαβήτη. Παρά την αύξηση των ποσοστών νοσηλείας DKA, το προσαρμοσμένο στην ηλικία DKA ποσοστό περιστατικών – θανάτων έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, με την έλευση της νόσου COVID-19, υπάρχει μια υποψία αύξησης της συχνότητας και της σοβαρότητας της DKA λόγω της πιθανής διαβητογόνου επίδρασης της COVID-19.
 2. Έγινε μια μελέτη κοόρτης από 175 νοσοκομεία των ΗΠΑ σε ένα σύνολο 5029 ασθενών με μέση ηλικία 47 ± 17,8 έτη (53% άνδρες) με βιοχημικά επιβεβαιωμένη DKA.
 3. Η θνησιμότητα ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με DKA και COVID-19 σε σύγκριση με εκείνους με DKA χωρίς COVID-19.

Συντηρητική έναντι χειρουργικής θεραπείας για τη διαχείριση της διαβητικής οστεομυελίτιδας ποδιών: Μια συστηματική ανασκόπηση

J Clin Med 2021, 10(6), 1237, doi: 10.3390/jcm100061237

 1. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από έξι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που πληρούσαν τα κριτήρια για την αξιολόγηση συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας για τη διαχείριση της διαβητικής οστεομυελίτιδας ποδιών.
 2. Συνολικά ήταν 308 συμμετέχοντες.
 3. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των δοκιμών που αφορούσαν το ποσοστό επούλωσης, το πλήρες κλείσιμο της πληγής και ο τύπος των επιπλοκών.
 4. Τα διαθέσιμα στοιχεία από την ανάλυση των πιο πάνω κλινικών δοκιμών δεν ήταν επαρκή για τον καθορισμό της καλύτερης επιλογής για τη θεραπεία της διαβητικής οστεομυελίτιδας των ποδιών.

Οι αλλαγές στη λευκωματουρία προβλέπουν καρδιαγγειακά και νεφρικά αποτελέσματα στο διαβήτη τύπου 2. Μια μετα-hoc ανάλυση της μελέτης LEADER.

Diabetes Care 2021, Apr, 44(4): 1020-1026, doi.org/10.2337/dc20-1622

 1. Στοιχεία από μελέτες παρατήρησης και κλινικές δοκιμές στον διαβήτη έχουν δείξει ότι η λευκωματουρία είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών και νεφρικών επεισοδίων.
 2. Η ταξινόμηση της λευκωματουρίας σε ομάδες με βάση τον λόγο λευκωματίνης (αλβουμίνης) προς κρεατινίνη ούρων (UACR), 0-30 mg/g (φυσιολογική), 30-300 mg/g (ήπια αύξηση της αποβαλλόμενης λευκωματίνης) και ≥300mg/g (σημαντική αύξηση της αποβαλλόμενης λευκωματίνης) έχει αποδειχτεί κλινικά χρήσιμη για τη διαστρωμάτωση των αποφάσεων.
 3. Η μελέτη LEADER ήταν μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή χορήγησης λιραγλουτίδης έως 1,8mg/ημέρα έναντι εικονικού φαρμάκου που προστέθηκε στην συνήθη φροντίδα για 3,5-5 χρόνια σε 9.340 συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2 και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.
 4. Οι ερευνητές έκαναν μία μετα-hoc ανάλυση στη μελέτη LEADER για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των αλλαγών στη διάρκεια ενός έτους στη λευκωματουρία και στον επακόλουθο κίνδυνο καρδιαγγειακών και νεφρικών επεισοδίων.
 5. Συμπερασματικά η μείωση της λευκωματουρίας κατά τη διάρκεια του 1ου έτους συσχετίστηκε με λιγότερες καρδιαγγειακές και νεφρικές εκβάσεις, ανεξάρτητα από την θεραπεία. Η παρακολούθηση της λευκωματουρίας παραμένει ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας του διαβήτη.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.Δ.

library

Στην βιβλιοθήκη της  ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.Δ. μπορείτε να βρείτε τα βιβλία του κου. Μυγδάλη καθώς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Δείτε τα βιβλία

 

 

 

 
https://elesmed.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners_2020.vipidia_elesmed_banner_900x250gk-is-110.jpglink
https://elesmed.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.corporate banner 900x250gk-is-110.pnglink